Nabídka

Vynikající poloha našeho vzdělávacího zařízení nám umožňuje nabídnout Vám rozmanité skupinové programy. Jedná se o all-Inclusive nabídky, jež zahrnují jak ubytování a plnou penzi tak i zajímavý a bohatý denní program. Jednotlivé programy Vám rádi přizpůsobíme, popřípadě Vám sestavíme program zcela individuální.

Horský týden od 155 EUR

Naše klasika. Týden v oblasti Labských pískovců  a Krušných hor včetně exkurze do důlního závodu, letní sáňkařské dráhy, pevnosti Königsstein, skalního mostu Bastei a mnoho dalšího. Zažijte jižní Sasko, jeho okolí a historii.


 
 
 
5-ti denní horský týden: vzorový program (pořadí dní se může lišit)
Pondělí Příjezd
Rozdělení pokojů
Přivítání a seznámení se s programem
Průzkum blízkého okolí, hry, zábava
Večer diskotéka (na přání)
Úterý Celodenní výlet ke skalnímu mostu Bastei s pěším výletem skrze Švédské díry do Rathenu, prohlídka pevnosti Königsstein s průvodcem
Večer: herní nebo filmový večer (ve vlastní režii)
Středa Dopoledne pěší túra do okolí s průvodcem
Oběd v domě
Odpoledne sportovní vyžití v terénu příp. volný čas
Večer grilování, táborák a opékání chleba
Čtvrtek Celodenní výlet do Weesensteinu s prohlídkou zámku, návštěva důlního závodu a bobové dráhy v Altenbergu
Večer diskotéka (na přání)
Pátek Odjezd po snídani

* Nejnižší počet účastníků je 25 osob. V ceně je zahrnuto ubytování, plná penze, jízdné a vstupné. Individuální přizpůsobení programu je možné. Dodatečné služby jako ložní prádlo v ceně nejsou zahrnuty.

Teambuilding od 180 EUR

Cílem tohoto týdne je vytvoření týmu, který si i do budoucna udrží stálé a příjemné klima. S pomocí sportovních aktivit v přírodě a metod zážitkové pedagogiky bude rozvíjeno převzetí zodpovědnosti za sebe i  za další členy skupiny stejně jako poznání, že společně toho lze dosáhnout více. Trenéři u teambuldingu zohledňují výkonnost skupiny a pružně reagují na její potřeby. Díky interaktivním cvičením je zajištěno sociální učení a mezi členy skupiny je systematicky budován vztah vzájemné důvěry. S pomocí náročnějších úkolů jako orientační běh, lezení a spouštění se na laně nebo stavba lanového mostu je podpořena dynamika skupiny tak, aby si každý účastník mohl nově definovat svou pozici ve skupině.

Celkový záběr našeho konceptu podporuje vědomé vyrovnání se s vlastními schopnostmi i kompetenci jednání žáků. Výsledky denních akcí jsou reflektovány pomocí specifických vyhodnocovacích metod, čímž je podporován jejich převod do všedního života. Koncept orientovaný na jednání zaručuje zábavu u sociálního učení, osobní úspěchy stejně jako odpočinek v krásné přírodě a intenzivní zážitky.

Program uskutečňují vyškolení trenéři příp. zážitkoví pedagogové. Výbava a materiál budou poskytnuty. Na konci pobytu je skupině zasláno CD s fotografiemi.

 

Kooperační partner: Kontakt – Natur aus Dresden. 
 
 
 
 
5-ti denní Teambuilding: vzorový program (pořadí dní se může lišit)
 
Pondělí Příjezd na oběd
Přivítání a seznámení se s programem
Odpoledne: kooperativní dobrodružné hry / interaktivní cvičení; pěší výlet s průvodcem a interaktivními cvičeními, vypracování cílů
Večer: představení týdenního programu
Úterý Dopoledne: nízké lanové centrum / přelet rokle; pěší výlet s nízkým lanovým centrem, zaškolení speciálním týmem
Poledne: oběd u rokle
Odpoledne: stavba lanového mostu za pomoci týmu specialistů, přelet rokle, vyhodnocení
Večer: vyhodnocení dne
Středa Lezení po stromech / orientační běh: zaškolení pro práci s mapou a kompasem, orientace po malých etapách, oběd cestou, materiály a zabezpečení, lezení po stromech a orientace zpět
Večer: vyhodnocení dne
Čtvrtek Cvičení na rozvoj důvěry a lezení / spouštění se na laně: pěší výlet s průvodcem s cvičeními na rozvoj důvěry ke skále, oběd na skále, lezení a / nebo spouštění se na laně, pěší výlet s průvodcem zpět k domu
Večer: vyhodnocení týdne a závěrečný večer u táboráku
Pátek Odjezd po snídani

* Nejnižší počet účastníků je 18 osob, nejnižší věk 12 let (5.třída). V ceně je zahrnuto ubytování, plná penze, pedagogický doprovod, výbava na akce a cvičení v přírodě, materiál pro reflexe a vyhodnocování, poplatek za standard bezpečnosti při výkonu profesionálních sportů (DAV), pojištění účastníků a CD s fotografiemi. Program je možné individuálně  přizpůsobit Vašim požadavkům. Dodatečné služby jako ložní prádlo nejsou v ceně zahrnuty.

Mezinárodní setkání

Příhodná poloha domu v pohraničí německo-českého polabí nás motivuje k pořádání mezinárodních výměn – a to především mezi Německem a Českou republikou. Už řadu let u nás vítáme hosty ze všech regionů v Německu i ve světě. Zejména v oblasti německo-české výměny nabízíme nejrůznější setkání mládeže a výměny pracovníků s mládeží.

Poznávací program od 81 EUR

Prozkoumejte oblast Labských pískovců a Krušných hor během pouhých tří dnů. Cestujte po nejkrásnějších německých regionech a objevujte historii hornictví v Krušných horách, krásy přírody Saského Švýcarska se skalním mostem Bastei a pevností Königstein nebo si dopřejte zábavu při bowlingu či koupání v Pirně.


 

3-denní ochutnávka: vzorový program (skladba dní se může lišit)

 

První_den

 

               

Příjezd na oběd
Přivítání a seznámení se s programem
Odpoledne: pěší výlet s průvodcem po okolí
Večer: diskotéka nebo táborák s opékáním chleba

 

Druhý_den        

 

 

 

 

 

Program A          Celodenní výlet do Weesensteinu s prohlídkou zámku, přejezd do Liebenau, návštěva zemědělského muzea a důlního závodu v Altenbergu, večer diskotéka nebo táborák s opékáním chleba


Program B          Celodenní výlet k “Bastei” s pěší túrou skrz Švédské díry do Rathenu, odpoledne prohlídka pevnosti Königstein s průvodcem, večer diskotéka nebo táborák s opékáním chleba


Program C          Dopoledne bowling v PEZ v Pirně, odpoledne vodní radovánky v aqua parku, večer diskotéka nebo táborák s opékáním chleba

 

Třetí_den

Odjezd po snídani

* Nejnižší počet účastníků je 25 osob. V ceně je zahrnuto ubytování, plná penze, jízdné a vstupné v rámci programu. Program je možné individuálně přizpůsobit Vašim potřebám. Dodatečné služby jako ložní prádlo nejsou v ceně zahrnuty.

3 Tage Programm Draußen Sein – Verlaufen? Ja und nun?

Unser 3-Tages-Programm für Schulklassen wird von uns in Kooperation mit dem Team von  Mario Wolf, zertifizierter Nationalparkführer, Wildnispädagoge, Wildnisführer durchgeführt.

Programmwoche Waldzauber ab 214 Euro

Was kriecht da? Wie versteckt sich ein Rehkitz? Wie baue ich eine Laubhütte? Von wem ist die Spur? Kann ich ein Feuer ohne Streichhölzer machen? Wie schmecken Brennnesseln? Mit unserem Programm "Draußen Sein – Waldzauber" möchten wir die Kinder für den Lebensraum Wald begeistern und mit Ihnen den Zauber des Waldes erleben.

Zážitkový týden od 180 EUR

Utváření týmového ducha, posilování sebedůvěry a probouzení zvědavosti. Během zážitkového týdne účastníci v hravé  formě zjistí, jak může týmová a skupinová spolupráce podpořit výkon a kreativitu a k tomu být opravdu zábavná.

Vzniklý tým se na základě nově nabitých zkušeností zabývá hravým zůsobem reflexí skupinových procesů a zjišťuje, že  pro komunikaci a spolupráci jsou nutná určitá pravidla. Skrze různé kooperativní a interakaktivní  hry jsou tato pravidla společně rozvíjena a dále vysvětlována tak, aby byly utuženy základní formy týmové a skupinové spolupráce. V průběhu týdne bude krok za krokem vybudována sebedůvěra v sebe sama  i v ostatní.

Programvedou vyškolení trenéři příp. zážitkoví pedagogové. Výbava a materiál budou poskytnuty. Na konci pobytu je skupině zasláno CD s fotografiemi.

Kooperační partner: Kontakt – Natur aus Dresden. 
 
 
 
 
5-ti denní zážitkový týden: vzorový program (pořadí dní se může lišit)
 
Pondělí Příjezd na oběd
Přivítání a seznámení se s programem
Odpoledne: kooperativní dobrodružné hry / interaktivní cvičení – pěší výlet s průvodcem a interaktivními cvičeními, vypracování cílů
Večer: představení týdenního programu, noční pěší túra se sólo úsekem
Úterý Dopoledne: lezení / spouštění se na laně: výbava a zajištění, orientační běh ke skále s cvičeními na rozvoj důvěry
Odpoledne: lezení a spouštění se na laně z přírodní skály, pěší výlet do Bahratalu
Večer: vyhodnocení dne
Středa Dopoledne: nízká lana –orientační běh s průvodcem
Odpoledne: stavba nízkého lanového centra, senzibilizační hry a cvičení lezení v lanovém centru, orientační běh zpět
Večer: vyhodnocení dne
Čtvrtek Dopoledne: přelet rokle: zaškolení týmem specialistů, pěší túra s průvodcem k rokli
Odpoledne: stavba lanového mostu, přelet rokle a vyhodnocení dne, pěší túra s průvodcem do Bahratalu.
Večer: vyhodnocení týdne a závěrečný večer u táboráku
Pátek Odjezd po snídani

* Nejnižší počet účastníků je 16 osob, nejnižší věk 12 let (5.třída). V ceně je zahrnuto ubytování, plná penze, pedagogický doprovod, výbava na akce a cvičení v přírodě, materiál pro reflexe a vyhodnocování, poplatek za standard bezpečnosti při výkonu profesionálních sportů (DAV), pojištění účastníků a CD s fotografiemi. Program je možné individuálně přizpůsobit Vašim požadavkům. Dodatečné služby jako ložní prádlo nejsou v ceně zahrnuty.

** za špatného počasí bude tento den přesunut nebo budou nabídnuty adekvátní indoorové aktivity

Zážitkové dny (3 dny) od 115 EUR

Naše zážitkové dny pro školní třídy nabízejí možnost sjednotit vícero celodenních akcí do jednoho celostního zážitkově-pedagogického konceptu. Vedle čiré zábavy z aktivního konání, radosti z přírody a z pospolitosti je středobodem všech činností proces skupinové dynamiky. Záměry programu jsou mj. podpora spolupráce, schopnost rozhodovat se, důvěra a sebeúcta, rovněž jako poznání vlastních hranic. Tato těžiště budou rozpracována prostřednictvím vzrušujících na konání orientovaných akcí. Každý účastník má skrze výzvy obsažené v jednotlivých akcích možnost, uvědomit si své postavení ve struktuře skupiny a nově jej definovat. Naše interakční úlohy oděné do herního kabátu jsou koncipovány tak, že vzájemná domluva, oboustranná pomoc, důvěra a převzetí odpovědnosti jsou pro zdolání úloh nezbytné. Na sebe navazující celodenní akce jsou doplněny o další programové stavební kameny jako vnímavostní hry, relaxační cvičení, rolové hry a speciální vyhodnocovací resp. reflektující metody. Program provádějí proškolení cvičitelé, potažmo zážitkoví pedagogové.

Doba trvání kursu: 3 dny

Počet účastníků: min. 20 osob

Cílová skupina: školní třídy (5. - 12. stupeň)

Zahrnuje: 2 přenocování s plným stravováním, 1- 2 cvičitele, přípravu a realizace veškerých akcí (viz tabulka), vybavení a materiál pro všechny akce, pojištění účastníků, CD s fotografiemi.

 

 

 

1. den

2. den

3. den

Program    ( A )

- příjezd cca 12:00

- seznamovací kolečko

- interakční řetěz

- vyhodnocení

- noční vandr

- výlet k propasti

- komunikační cvičení

- stavba provazového mostu

- přechod propasti

- reflexe

- grilování/ táborák

- nízký provazový parkour

- reflexe

- závěrečné kolo

- odjezd cca 13:00

Program    ( B )

- příjezd cca 12:00

- seznamovací kolečko

- interaktivní hledání pokladu

- reflexe

- noční vandr

- výlet do skal

- lezectví a slaňování

- reflexe

- turistika s průvodcem  

- vyhodnocení

- grilování/ táborák

- nízký provazový parkour

- kooperační hry

- závěrečné kolo

- odjezd cca 13:00

 

Programmwoche Draußen Sein-Geheimnisvolle Spuren... ab 199,00 Euro

Gerade im Herbst und Winter lassen sich die Spuren der Tiere im Matsch und Schnee besonders leicht erkennen. Als Walddetektive streifen wir mit unserem Spurenstab und einer Lupe durch den Wald. Wir entdecken Spuren, wer war hier? Wann und warum? Wir messen, skizzieren und forschen in unseren Bestimmungsbücher.

Neu: Programmwoche Waldweihnacht ab 199 Euro

Unsere Programmwoche für Schulklassen wird von uns in Kooperation mit dem Team von Mario Wolf, zertifizierter Nationalparkführer, Wildnispädagoge, Wildnisführer durchgeführt und bietet die Möglichkeit, mehrere Tagesaktionen in einem erlebnispädagogischen Gesamtkonzept zu vereinen.

Individuální program - stavební kameny

Sestavte si dohromady svůj vlastní program. Rádi Vám poradíme s výběrem, vyvážeností a rezervací jednotlivých prvků programu.

Zážitková pedagogika

Vyberte si z více jak 10 zážitkově pedagogických nabídek od stromolezectví a zlézání skal, přes stavbu a přechod provazového mostu nad roklí, po vodní turistiku a geocaching. Poznejte krajinu Saského Švýcarska na vlastní kůži!

Pro školáky

I pro naše nejmladší máme připravenou na míru střiženou nabídku.

Výlety do měst a okolí

Organizujeme různé celodenní výlety např. do Prahy, Drážďan, Pirny, Tissy (Česko), po Čechách, Saském Švýcarsku nebo do východních Krušných hor.