Zážitkové dny (3 dny) od 115 EUR

Naše zážitkové dny pro školní třídy nabízejí možnost sjednotit vícero celodenních akcí do jednoho celostního zážitkově-pedagogického konceptu. Vedle čiré zábavy z aktivního konání, radosti z přírody a z pospolitosti je středobodem všech činností proces skupinové dynamiky. Záměry programu jsou mj. podpora spolupráce, schopnost rozhodovat se, důvěra a sebeúcta, rovněž jako poznání vlastních hranic. Tato těžiště budou rozpracována prostřednictvím vzrušujících na konání orientovaných akcí. Každý účastník má skrze výzvy obsažené v jednotlivých akcích možnost, uvědomit si své postavení ve struktuře skupiny a nově jej definovat. Naše interakční úlohy oděné do herního kabátu jsou koncipovány tak, že vzájemná domluva, oboustranná pomoc, důvěra a převzetí odpovědnosti jsou pro zdolání úloh nezbytné. Na sebe navazující celodenní akce jsou doplněny o další programové stavební kameny jako vnímavostní hry, relaxační cvičení, rolové hry a speciální vyhodnocovací resp. reflektující metody. Program provádějí proškolení cvičitelé, potažmo zážitkoví pedagogové.

Doba trvání kursu: 3 dny

Počet účastníků: min. 20 osob

Cílová skupina: školní třídy (5. - 12. stupeň)

Zahrnuje: 2 přenocování s plným stravováním, 1- 2 cvičitele, přípravu a realizace veškerých akcí (viz tabulka), vybavení a materiál pro všechny akce, pojištění účastníků, CD s fotografiemi.

 

 

 

1. den

2. den

3. den

Program    ( A )

- příjezd cca 12:00

- seznamovací kolečko

- interakční řetěz

- vyhodnocení

- noční vandr

- výlet k propasti

- komunikační cvičení

- stavba provazového mostu

- přechod propasti

- reflexe

- grilování/ táborák

- nízký provazový parkour

- reflexe

- závěrečné kolo

- odjezd cca 13:00

Program    ( B )

- příjezd cca 12:00

- seznamovací kolečko

- interaktivní hledání pokladu

- reflexe

- noční vandr

- výlet do skal

- lezectví a slaňování

- reflexe

- turistika s průvodcem  

- vyhodnocení

- grilování/ táborák

- nízký provazový parkour

- kooperační hry

- závěrečné kolo

- odjezd cca 13:00